Per offrirvi la migliore esperienza possibile, questo sito utilizza i cookie. L'utilizzo del sito implica l'accettazione del nostro utilizzo dei cookie. Abbiamo pubblicato una nuova politica sui cookie, che vi servirà per saperne di più sui cookie che utilizziamo. Visualizza l'informativa sui cookie. View Cookies Policy.

1            ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERKOPER

De website www.https://quidrez.com/nl/ Het is eigendom van Quidrez S.r.l. vereenvoudigd, BTW-nummer 02970740359, met hoofdkantoor in Via Terracini 2, 42021 Bibbiano (RE), PEC: quidrezsrls@pec.it (vandaar ook “Quidrez” of “Verkoper”).

De Verkoper nodigt, als onderdeel van zijn beleid van correctheid en transparantie, elke gebruiker van de website (hierna ook "Klant" of "Gebruiker") uit - alvorens te beginnen met navigeren - om deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") aandachtig te lezen, die de de diensten die via haar worden aangeboden.

In het geval dat de Gebruiker niet van plan is deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere opmerking, juridische mededeling, informatie of verklaring van beperking van aansprakelijkheid gepubliceerd op de website te aanvaarden, wordt hij verzocht de site of de daaraan gerelateerde diensten niet te gebruiken.

2            GEBRUIKERSVERKLARINGEN

Door toegang te krijgen tot en een bestelling te plaatsen op de site www.https://quidrez.com/nl/, aanvaardt de Gebruiker de gegevensverwerkingsvoorwaarden van de Verkoper, evenals deze Algemene Voorwaarden.

De verkoopvoorwaarden worden als geldig beschouwd (indien van toepassing) met betrekking tot elke commerciële transactie die via de website wordt gesloten, zowel door zakelijke klanten als particuliere klanten.

De Gebruiker verklaart tevens de rechtmatige houder te zijn van de meegedeelde gegevens en van het e-mailadres dat hij tijdens de bestelfase heeft ingevoerd, en dat hij op dit adres zijn digitale domicilie zal kiezen met betrekking tot elke communicatie met betrekking tot het verkoopcontract. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de ingevoerde gegevens.

Tenslotte verklaart de gebruiker meerderjarig en volledig handelingsbekwaam te zijn.

3            PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De afbeeldingen en beschrijvingen in de productbladen die op de website worden gepubliceerd, geven de kenmerken van de producten zelf zo getrouw mogelijk weer.

De afbeeldingen moeten in ieder geval worden opgevat als indicatief en met de gebruikstoleranties, waarbij tevens rekening wordt gehouden met eventuele wijzigingen aan de productverpakking. De verpakking van de geleverde producten kan afwijken van de verpakking die op de site staat weergegeven, indien de fabrikant de verpakking heeft aangepast.

4            REGISTRATIE IN DE PERSOONLIJKE RUIMTE

De Klant kan op de site aankopen doen www.https://quidrez.com/nl/ zal een registratieprocedure moeten doorlopen, die verschillend is naargelang de gebruiker een particuliere of professionele (zakelijke) klant is.

De activering van de Gebruiker met een "Bedrijfsaccount" is onderworpen aan specifieke goedkeuring door Quidrez, die de tijdens het registratieproces ingevoerde vereisten en gegevens zal verifiëren. Na goedkeuring kan de gebruiker zijn account gebruiken om op de site te werken. Registratie als professional (“Maak een zakelijk account aan”) brengt de niet-toepasselijkheid van de bepalingen van de Consumentenwet met zich mee.

Binnen het gereserveerde gebied is het mogelijk om uw persoonlijke gegevens te controleren en toestemming te geven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, de status van bestellingen, de aanwezigheid van eventuele vouchers of promotiecodes gekoppeld aan uw account, betalingsmethoden en alle andere informatie die nuttig is voor het beheren en het faciliteren van de commerciële relatie.

5 TOEPASSELIJKHEID VAN REGELGEVING CONSUMENTENBESCHERMING

De bepalingen van de Consumentenwet moeten uitsluitend van toepassing worden geacht op transacties die worden uitgevoerd door Gebruikers die zich registreren in het gereserveerde gedeelte van de website door het aanmaken van een "Persoonlijke Account". Hetzelfde zal daarom niet van toepassing zijn op transacties die zijn afgerond door geregistreerde Gebruikers via het aanmaken van een "Bedrijfsaccount".

6.           BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Quidrez zorgt voor een snelle verwerking van de bestelling door de Klant en communiceert tegelijkertijd met deze fase de levertijden van het aangekochte product.

De beschikbaarheid van de producten in de magazijnen van de Verkoper wordt vermeld op de individuele productbladen.

In geval van gedeeltelijke of totale onbeschikbaarheid van de producten na het verzenden van de orderbevestiging, zal Quidrez de Klant de verwachte tijdstippen voor de nieuwe beschikbaarheid van de producten meedelen en hem informeren over de mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen.

7            PRIJS

De prijs van de producten op de website wordt uitgedrukt in euro’s en is inclusief BTW en alle toepasselijke belastingen.

De verzendkosten zijn, indien verschuldigd, niet bij de prijs inbegrepen, maar worden afzonderlijk aangegeven en berekend voordat de Klant de bestelling verzendt. De kosten kunnen variëren afhankelijk van het type levering, de bestemming, de hoeveelheid en het gewicht van het gekochte product. Op de vervaldag moeten de verzendkosten gelijktijdig met de betaling van de prijs van het gekochte product worden betaald.

8            AANKOOPPROCEDURE EN SLUITING VAN HET CONTRACT

Via de site kan de Gebruiker, door de pagina's met betrekking tot de producten te bekijken, de producten die in de aanbieding zijn, zoeken en selecteren. De bestelling kan alleen worden geplaatst door "Geregistreerde gebruikers". De rubriek "Geregistreerde gebruikers" zal dus zowel voor zakelijke klanten met een BTW-nummer als voor particuliere klanten bruikbaar zijn. Ze zullen hun eigen Persoonlijke of Zakelijke Account moeten aanmaken.

Klanten kunnen producten op een “Verlanglijst” plaatsen als ze deze willen opslaan en later willen kopen. In het specifieke gedeelte van het gereserveerde gebied is het mogelijk om de lijsten te beheren, producten te verwijderen of naar de winkelwagen te verplaatsen om door te gaan met de aankoop.

Zodra het winkelen voltooid is, kan de Gebruiker, door op "Winkelwagentje bekijken" of "Doorgaan naar afrekenen" te klikken:

-             controleer de geselecteerde producten, de relatieve aankoopprijs en de totale kosten van de afzonderlijke uitgaven; ga vervolgens verder met de aankoop door op “Verder winkelen” te klikken, of ga verder met de aankoop van de producten door op “Doorgaan naar afrekenen” te klikken;

-             ga verder met de aankoop van de producten door op “Doorgaan naar afrekenen” te klikken, of door op “PayPal - Betaal nu” te klikken; in dit geval wordt de gebruiker rechtstreeks doorverwezen naar de PayPal-services om de betaling en bestelling af te ronden.

In het gedeelte "Doorgaan naar afrekenen" moet de Gebruiker inloggen op het Persoonlijke of Zakelijke Account - deze aanmaken, als hij er nog geen heeft - en eventuele ontbrekende gegevens verstrekken met betrekking tot de verzend- en factuuradressen, de verzendmethode, het bezit van eventuele geldige promotiecodes en betaalmethoden. Alle beschikbare vouchers en promotiecodes kunt u bekijken in uw gereserveerde gebied in het gedeelte 'Vouchers'.

Het verkoopcontract eindigt op het moment dat de Verkoper de orderbevestiging naar de Klant stuurt.

9            BETALINGSVOORWAARDEN

De Gebruiker kan overgaan tot de betaling van het bedrag voor zijn bestelling via:

- kredietkaart;

-             SEPA-incasso;

-             Zacht;

- overschrijving;

-             PayPal.

In het geval van betaling met een creditcard wordt de betaling van het bedrag van de bestelling aan de Klant verricht - nadat de gegevens van de creditcard zijn gecontroleerd en nadat de creditcardmaatschappij die de gebruikte creditcard heeft uitgegeven toestemming heeft gegeven om de bestelling in rekening te brengen - gelijktijdig met de verzending van de orderbevestiging aan de Klant door de Verkoper. De creditcardgegevens worden beveiligd en rechtstreeks naar het bankbedrijf gestuurd dat de betaling verwerkt. De betaling vindt plaats op een beveiligde server met een SSL-versleuteling, zodat de transactie volledig veilig is. De creditcardgegevens zijn niet toegankelijk voor de Verkoper of derden, noch bij het verzenden van de bestelling, noch daarna.

In geval van betaling via SEPA-domiciliëring, geeft de Gebruiker door het verstrekken van uw IBAN toestemming en mandaat aan Quidrez om het bedrag van de geplaatste bestelling rechtstreeks van uw zichtrekening af te schrijven. Als de Gebruiker van mening is dat de betaling zonder zijn of haar toestemming heeft plaatsgevonden, wordt hij verzocht dit onmiddellijk aan Quidrez te melden en onmiddellijk contact op te nemen met zijn bank om de betaling te annuleren en om terugbetaling van het betaalde bedrag te verzoeken. Betaling via SEPA-automatische incasso kan worden beperkt door de beveiligingsvoorwaarden van de bank van de Gebruiker, die mogelijk specifieke autorisatie vereisen om de betaling uit te voeren.

In geval van betaling via PayPal, Sofort of soortgelijke diensten (geleverd door digitale betalingsdienstaanbieders) wordt de websessie doorgestuurd naar de website van de aanbieder, waar de Klant de betaling zal uitvoeren volgens de door de aanbieder zelf vastgestelde en gereguleerde procedure. De gegevens die op de website van de aanbieder worden ingevoerd, worden rechtstreeks door laatstgenoemde verwerkt en niet doorgegeven of gedeeld met de Verkoper. De Verkoper kan daarom de gegevens van de betaalkaart die aan de account van de Klant is gekoppeld, of de gegevens van enig ander betaalinstrument dat aan die account is gekoppeld, niet kennen of opslaan. De betaling wordt in rekening gebracht op hetzelfde moment dat de orderbevestiging door de Verkoper naar de Klant wordt verzonden, tenzij de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van de aangeboden diensten voor gespreide betaling en met inachtneming van de voorwaarden en beschikbaarheid van de betalingsdienstaanbieder.

In geval van betaling via bankoverschrijving ontvangt de Gebruiker de betalingsgegevens in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. Bij de reden van betaling wordt de Klant gevraagd het bestelnummer in te voeren. De geselecteerde goederen worden gedurende 3 werkdagen als geboekt beschouwd, waarna, bij gebrek aan betaling van het totaalbedrag, de bestelling als opgelost wordt beschouwd en de boeking wordt geannuleerd. De producten worden pas verzonden nadat de betaling van de betreffende prijzen is ontvangen.

Eventuele aanvullende informatie over de geselecteerde betaalmethode is beschikbaar wanneer u deze selecteert.

Wij herinneren u eraan dat het gebruik van een betaalinstrument zonder toestemming van de eigenaar ervan een civiel misdrijf en een misdrijf kan zijn, dat indien mogelijk/van toepassing ook door Quidrez kan worden vervolgd.

De factuur wordt verzonden per PEC, SDI, e-mail of post en kan na uitgifte door de Verkoper niet worden gewijzigd. De factuur kunt u ook downloaden vanuit uw gereserveerde gedeelte op de site.

10.          VERZENDING, LEVERING EN ONMOGELIJKHEID VAN LEVERING

De Verkoper aanvaardt dat bestellingen uitsluitend op Italiaans grondgebied worden geplaatst.

De door de Klant gekochte producten worden verzonden door de Verkoper en afgeleverd door een BRT-koerier. De plaats van levering is de plaats die de Klant bij het verzenden van de bestelling heeft aangegeven.

De Verkoper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzonden producten binnen 48 uur vanaf de verzenddatum door de koerier worden afgeleverd. Deze leveringstermijn kan echter niet als bindend worden beschouwd voor de Verkoper, die geen directe controle heeft over het werk van de koerier.

In het geval dat het niet mogelijk is om de producten te leveren om redenen die aan de Klant kunnen worden toegeschreven, zal de door de Verkoper aangewezen koerier een bericht achterlaten met vermelding van de plaats van opslag, de methoden voor afhaling of voor een nieuwe levering.

De Klant kan contact opnemen met de Verkoper of de koerier om verdere en verschillende modaliteiten af te spreken.

De Klant zal de meerkosten moeten betalen indien de niet-levering aan de Klant te wijten is.

Indien de producten na 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst niet door de Klant zijn afgeleverd of opgehaald, wordt de overeenkomst om redenen die aan laatstgenoemde kunnen worden toegeschreven, als ontbonden beschouwd, worden de producten niet geannuleerd en wordt het betreffende bedrag niet teruggestort. terug gecrediteerd aan de Klant.

Om de correcte verwerking van de bestelling te garanderen, is het strikt noodzakelijk dat de informatie die de Klant bij de registratie verstrekt, correct en waarheidsgetrouw is. Indien deze informatie verandert, moet de Klant deze onmiddellijk bijwerken.

Ten slotte kan de Klant ervoor kiezen om de bestelde goederen rechtstreeks op de Quidrez-hoofdzetel af te halen. De bestelde artikelen worden gedurende 3 werkdagen als gereserveerd beschouwd. Zodra de boekingsperiode is verstreken en de goederen niet zijn opgehaald, wordt de bestelling als opgelost beschouwd en wordt de boeking geannuleerd.

11.          RISICO-OVERGANG EN LEVERING VAN HET PRODUCT

De Klant aanvaardt het risico van verlies of beschadiging van de producten om redenen die niet aan de Verkoper kunnen worden toegeschreven, wanneer hij, of een aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de producten fysiek in bezit krijgt.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de producten lijden tijdens het transport.

Op het moment van levering neemt de Klant de verplichting op zich om de exacte hoeveelheid en kwaliteit van de producten te verifiëren: eventuele klachten wegens transportschade, geknoei met de verpakking of ontbrekende goederen moeten op het moment van levering aan de vervoerder worden meegedeeld. , met schriftelijke bevestiging op het e-mailadres info@quidrez.com binnen 7 dagen na ontvangst van de producten.

12.          HERROEPINGSRECHT

De Gebruiker die de status van consument/particuliere klant heeft, heeft het recht om, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf het moment waarop de klant het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht met betrekking tot een bestelling uit te oefenen, moet de Gebruiker de Verkoper op de hoogte stellen van zijn beslissing om te herroepen voordat de herroepingstermijn afloopt, per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan Quidrez S.r.l.s., Via Terracini 2, 42021 Bibbiano (RE) of via PEC naar: quidrezsrls@pec.it. De communicatie kan binnen dezelfde termijn worden geanticipeerd via e-mail (naar het adres: info@quidrez.com), op voorwaarde dat dit binnen de volgende 48 uur per aangetekende brief met ontvangstbewijs of PEC wordt bevestigd.

Deze mededeling moet het voornemen om de aankoop te herroepen specificeren en het product of de producten waarvoor u van plan bent het herroepingsrecht uit te oefenen, met een kopie van de "Acceptatiebevestiging", aankoopbewijs of factuur.

De Klant dient het product vervolgens op eigen kosten terug te sturen naar het volgende verzendadres: Quidrez S.r.l.s., Via Terracini 2, 42021 Bibbiano (RE).

Het geretourneerde product moet worden geretourneerd in de staat waarin het is afgeleverd, en mag met name niet:

-             geopend of gewijzigd;

-             vertonen enige tekenen van gebruik.

De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het geretourneerde goed als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het goed zelf vast te stellen.

Als de Gebruiker binnen de aangegeven termijnen en op de aangegeven wijze de overeenkomst herroept, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de Consumentenwet, gaat de Verkoper over tot terugbetaling van het door de Gebruiker voor het product betaalde bedrag, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de Gebruiker het contract heeft betaald. retourneren van het product. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalinstrument dat de Gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt.

In het geval dat de herroeping niet wordt uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet leiden tot de ontbinding van het contract en bijgevolg geen recht geven op enige terugbetaling.

13.          VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WERKING VAN HET PLATFORM

Quidrez is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van de ontoegankelijkheid van de diensten als gevolg van problemen met het netwerk, providers of telefoon- en/of telematicaverbindingen waarover zij geen controle heeft, tot het uitvallen en/of gebrekkig functioneren van de elektronische apparatuur. van de Gebruiker of de leveranciers van het Bedrijf.

14.          BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor verliezen, direct of indirect, en voor gederfde winst die niet het gevolg zijn van de schending van deze Algemene Voorwaarden of die voortkomen uit toevallige omstandigheden of oorzaken van overmacht.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de waarde van de bevestigde bestelling.

15.          BEËINDIGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DIENSTEN

Quidrez behoudt zich het recht voor om op elk moment en met onmiddellijke ingang het Profiel te annuleren en/of de Gebruiker geen toegang te verlenen tot zijn website en zijn diensten, in geval van overtreding door de Gebruiker van de verplichtingen tot zijn verantwoordelijkheid op grond van de voorgaande artikelen of wettelijke bepalingen in het kader van het gebruik van de site. Met betrekking tot dergelijke Gebruikers is Quidrez bevoegd zonder voorafgaande kennisgeving geplaatste en nog niet geleverde bestellingen te annuleren.

Ook kan de toegang tot de website tijdelijk worden onderbroken in geval van technische problemen of om onderhoud te garanderen. Dergelijke onderbrekingen zullen indien mogelijk op de website worden gecommuniceerd.

Quidrez kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de website en diensten indien dit om technische redenen of om te voldoen aan geldende wetgeving noodzakelijk is.

Quidrez behoudt zich het recht voor om de aankooporder niet te accepteren en/of met onmiddellijke ingang de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden op te lossen in het geval dat de Gebruiker desgevraagd niet de informatie en/of kopieën van documenten verstrekt waaruit de eigendom van de betaling blijkt. instrument gebruikt.

Quidrez heeft tevens het recht om de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval van onbeschikbaarheid van de bedragen noodzakelijk voor de aankoop van de bestelde producten, evenals in geval van niet-betaling.

16.          WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT

De wettelijke garantie van overeenstemming is voorzien in de artikelen 128 tot en met 135 van de consumentenwet en bepaalt de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken aan overeenstemming van de verkochte goederen.

De wettelijke garantie als bedoeld in de consumentenwet is voorbehouden aan particuliere klanten.

Alle producten die een gebrek aan overeenstemming vertonen dat bestaat op het moment van levering en dat zich manifesteert binnen 24 maanden vanaf de datum van aankoop, vallen onder de Wettelijke Garantie (het aankoopbewijs of de factuur geldt als bewijs).

Het gebrek aan overeenstemming moet binnen 2 maanden vanaf de datum van ontdekking van het gebrek zelf aan de Verkoper worden gemeld. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat conformiteitsgebreken die binnen zes maanden na aankoop van de goederen optreden, op die datum al bestonden.

Er bestaat een 'gebrek aan overeenstemming' wanneer het gekochte goed:

-              niet geschikt is voor het gebruik waarvoor goederen van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt;

-             niet voldoet aan de beschrijving van de verkoper;

-heeft niet de kwaliteiten van het goed dat de verkoper aan de consument heeft gepresenteerd als monster of model;

-           niet de gebruikelijke kwaliteiten en prestaties vertoont van een goed van hetzelfde type, ook rekening houdend met de verklaringen in advertenties of op de etikettering;

-           niet geschikt is voor het door de consument gewenste specifieke gebruik als dit op het moment van aankoop onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht.

In geval van een gebrek aan overeenstemming, dat binnen de gestelde termijnen naar behoren wordt gemeld, heeft de Klant het recht:

-             in de eerste plaats tot de reparatie of vervanging van het product, tenzij de remedie zelf objectief onmogelijk of buitensporig belastend is in vergelijking met de andere;

-             in de tweede plaats (wanneer de eerste twee oplossingen onmogelijk of buitensporig belastend zijn, of niet binnen een redelijke termijn zijn uitgevoerd, of eerder uitgevoerde reparaties of vervangingen u aanzienlijke ongemakken hebben bezorgd, naar behoren aangetoond), tot de verlaging van de prijs of de beëindiging van het contract.

De gevraagde oplossing is ‘buitensporig belastend’ als deze de verkoper onredelijke kosten oplegt in vergelijking met de alternatieven, rekening houdend met de waarde die de goederen zouden hebben als er geen gebrek aan overeenstemming zou zijn, de omvang van het gebrek aan overeenstemming, de mogelijkheid dat de oplossing zou kunnen worden uitgevoerd zonder noemenswaardig ongemak voor de consument.

In het geval dat de Klant een gebrek aan overeenstemming constateert, moet hij een e-mail sturen naar info@quidrez.com het bijvoegen van de kassabon/factuur voor de aankoop van het product en een foto waarop het defect te zien is. De Verkoper zal het product onderzoeken om de toepasselijkheid van de Wettelijke Garantie na te gaan (uitgesloten als er bijvoorbeeld meer dan twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aankoop, het product schade en/of afwijkingen vertoont die door de consument zijn veroorzaakt en niet voortvloeien uit een gebrek aan naleving).

In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de Gebruiker het recht om het defecte product te laten repareren of vervangen door een gelijkwaardig product (indien beschikbaar), tenzij de oplossing zelf objectief onmogelijk of buitensporig belastend is in vergelijking met het andere.

Indien de Verkoper het bestaan van het gebrek aan overeenstemming constateert, zal de Klant het product naar de Verkoper moeten sturen en zullen de kosten voor reparatie en transport door de Verkoper zelf worden gedragen. Op grond van artikel 130 van het Consumentenwetboek moeten reparaties of vervangingen als gevolg van vastgestelde conformiteitsgebreken worden uitgevoerd "binnen een redelijke termijn vanaf het verzoek en mogen zij geen aanzienlijk ongemak voor de consument veroorzaken, rekening houdend met de aard van de goederen en de doel waarvoor de consument het goed heeft gekocht.” In ieder geval, behalve in uitzonderlijke gevallen, zal de reparatie of vervanging worden uitgevoerd binnen 60 dagen na levering van het defecte product aan de Verkoper. Anders kan de Klant een van de alternatieve rechtsmiddelen aanvragen waarin de wet voorziet (ontbinding van het contract of verlaging van de betaalde prijs, rekening houdend met het gebruik van de goederen).

17.          VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerking van de tijdens de afrekenprocedure gevraagde persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden met het oog op het beschikbaar stellen van de website en de dienst, het verwerken en verzenden van de bestelling, het beheren van de commerciële relatie tussen Verkoper en Klant, het voldoen aan administratieve behoeften en wettelijke verplichtingen met betrekking tot fiscale en boekhoudkundige regelgeving met betrekking tot de Verkoper, evenals het verdedigen van zijn recht in geval van een geschil.

In het geval dat de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, kunnen de gegevens verder worden verwerkt om de activiteit van de Verkoper rechtstreeks aan de Klant te promoten door elektronische communicatie te verzenden voor marketingdoeleinden, verwerking en marktstudies enz.

Alle specifieke informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens is te vinden in de daarvoor uitdrukkelijk toegewijde secties van de website (Privacy Policy - Cookie Policy).

18. TOEPASSELIJKE WET EN GESCHILLEN

Deze Algemene Voorwaarden en in het algemeen de relaties tussen de Verkoper en de Gebruikers van de website worden beheerst door het Italiaanse recht en moeten in overeenstemming met hetzelfde worden geïnterpreteerd.

Op grond van artikel 49 lid 1 letter V van D.lgs. 6 september 2005 n. 206 (Consumentenwet) kan de consument gebruik maken van de gezamenlijke bemiddelingsprocedure (de “Gezamenlijke bemiddeling”). De procedure kan worden gestart indien de consument, na een klacht bij de Verkoper te hebben ingediend, niet binnen 30 dagen een reactie heeft ontvangen of een naar zijn oordeel niet bevredigend antwoord heeft ontvangen.

Eventuele geschillen in verband met het gebruik van de website en de diensten waarop deze betrekking heeft, zijn voorbehouden aan de Italiaanse jurisdictie en de territoriale bevoegdheid van het Forum di Reggio Emilia, behoudens eventueel het onontbeerlijke Forum del Consumatore.

19.          SLOTBEPALINGEN

Elke ongeldigheid van één bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, die volledig geldig en effectief blijven.

20.          WIJZIGINGEN EN INTEGRATIES

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment door de Verkoper worden geïntegreerd of gewijzigd, vanaf de datum van publicatie op de website www.https://quidrez.com/nl/.

De klant is derhalve verplicht de T&C's te controleren die van kracht zijn op de datum waarop hij elke aankoop heeft gedaan.

Het is duidelijk dat bestellingen die vóór eventuele wijzigingen of toevoegingen worden gedaan, onderworpen blijven aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van voltooiing van het contract.

Updatedatum: 05/12/2022